1.Sınıf Eğitim

Okuryazarlığın temelleri ilkokul birinci sınıfta atılır. Bir binanın sağlam olmasını sağlamak amacıyla nasıl temel önem arz ediyorsa birinci sınıfta da okuryazarlık aynı derecede önemlidir. Okuryazarlığın iki temel öğesi olan okuma ve yazma becerileri birinci sınıfta öğrenciye tam olarak ve doğru şekilde kazandırılmazsa ileriki yıllarında öğrencilerin okuryazarlık kültüründen uzaklaşmaları kaçınılmaz hale gelir. Bu durumda ilk okuma ve yazma öğretiminin önemi ortaya çıkmaktadır.

Okulumuzda okuma yazma çalışmaları, velilerin ödevlendirildiği hatta okuma yazma öğretiminde öğretmenden daha fazla rol aldığı eski anlayıştan farklı olarak Türkiye'de ilk defa tamamen sınıf öğretmenimiz tarafından yapılandırılmakta; eğitim, zamana yayılarak nitelikli okuma yazma öğretimi sağlanmakta ve sürekli okuryazar olan bir nesil yetiştirmek hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin tüm sesleri öğrenmesi ve okuma yazma çalışmalarının tamamlanması klasik anlayışta olduğu gibi birkaç ayda tamamlanmamakta, tüm yıla yayılmaktadır. Böylece okuma yazma için baskılanmamış çocuklar, okuma yazmayı sevmekte; nitelikli okur yazar olmakta; ömür boyu kitapların dünyasında yaşamaktadır.