Bireysel Rehberlik

Okulumuzdaki her bir öğrenci ile ayrı ayrı bireysel rehberlik görüşmeleri yapılarak öğrencilerin yaşlarına uygun olarak görülebilen duygusal, sosyal, kişisel anlamdaki sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapılır. Aynı zamanda kendi başına karar alabilen, psikolojik anlamda sağlıklı, kendisiyle barışık bireyler olması için de öğrencilerin güçlü yanları bireysel rehberlik anlayışımızla desteklenir.