Nitelikli Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitiminde Dünya Standartları

Okulumuzda İngilizce öğretiminde Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) esas alınmaktadır. CEFR, dünya genelinde öğrencilerin dil becerilerini tanımlamak ve ölçmek için kullanılır.CEFR, bir yabancı dili ne kadar iyi konuşup anladığınızı göstermenin bir yöntemidir. Çoğu Avrupalı gibi birden fazla dil öğrenmişseniz, CEFR özgeçmişinizde iki ya da daha fazla dili göstermek için uygun ve standart bir yöntemdir. CEFR, Avrupa’daki okul ve üniversitelerde kullanılan standart çerçevedir ve ön koşulsuz kullanılabilmektedir. Erdem Kolejinde yabancı dil grupları öğrencilerin CEFR standartlarına göre ölçülmesiyle oluşturulur.

Birçok dilbilimci, dil öğretiminin erken yaşta başlamasının avantajlı olduğu ve doğumdan başlayıp ergenlik dönemine kadar devam eden sürede bireylerin esnek beyin yapısına sahip olduklarını ve yaş ilerledikçe de bu esnekliğin azaldığını öne sürmüşlerdir. Biz de bu çalışmalardan yola çıkarak, erken çocukluk döneminde yabancı dil öğretimini önemsemekteyiz. Alanında uzman öğretmenlerimiz ile CLIL (Content and Language Integrated Learning) yaklaşımını esas aldığımız ve akıllı tahta destekli kaynaklarımızla interaktif bir yabancı dil öğrenim ortamı sunmaktayız. Derslerimizde, çocuklarımızın yabancı dilde iletişim yeteneklerini desteklemeyi, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmeyi ve yabancı dile karşı olumlu tutum oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda erken çocukluk dönemi gelişim özelliklerine hitap eden drama, oyun, müzik gibi tekniklerle zengin ve çocuk merkezli bir yabancı dil öğrenme ortamı sunmaktayız.

İLETİŞİM ODAKLI YAKLAŞIM

Erdem Kolejinde İngilizce öğretim programları “İletişimsel Yöntem” (Communicative Approach) prensiplerine uygun olarak hazırlanır.

Okulumuzda İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci bunu yaparken zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi “içselleştirerek” gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmelidir. Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda yoğun interaktif çalışmalar içerir. Tüm kademelerde İngilizce dersinin iletişim dili sadece İngilizce’dir.

ÖĞRENME TEKNOLOJİLERİYLE GÜÇLENDİRİLMİŞ PROGRAM

Dijital öğrenme platformları yabancı dili zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın öğrencilerin yaşamına entegre ediyor.

Okulumuzda yabancı dil öğretiminde harmanlanmış öğrenmenin araçları(Blended Learning) olan yapay zeka teknolojileriyle zenginleştirilmiş interaktif dijital öğrenim platformları verimli biçimde kullanılır. Bu sayede dil öğrenme süreçleri okul dışına da yayılır ve öğrencinin hem kendi hızında öğrenmesi desteklenir hem de hedef dile daha fazla maruz kalması sağlanır. Öğrenme teknolojilerinin bir diğer avantajı ise her öğrencinin sarfettiği öğrenme çabası ve gelişiminin detaylı biçimde izlenilebilmesi ve bireye özel tedbir ve çözümler geliştirilebilmesidir.

İLKOKULDA HEDEF YABANCI DİLDE İLETİŞİM ÖZGÜVENİ KAZANDIRMAK

İlkokul İngilizce programının amacı başka bir dilde de iletişim kurabilme farkındalığı oluşturmak, İngilizce diline karşı sempati ve öğrenme motivasyonu oluşturmak ve öğrenciyi 5. sınıfta uygulanacak olan yoğun İngilizce hazırlık programına hazır hale getirmektir.

Süreç ve gelişim odaklı olarak planlanan program İngilizce okuryazarlık eğitimiyle başlar. Bu aşamada öğrenciler İngilizce dilinde en sık kullanılan kelimeleri doğru telaffuzu ile okumayı öğrenirler ve bu kelimeleri anlama ve kullanmada yatkınlık geliştirirler. Bu çalışma, özellikle ortaokulda yoğunlaşacak olan öğrenme sürecinde onlara büyük avantaj ve hız kazandıracaktır. Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama) ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar. İletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır. Ölçme değerlendirme, programın özellik ve hedeflerine göre hazırlanmış performans değerlendirme rubrikleri ve proje çalışmaları ile yapılır. Öğrenciler her yılın sonunda ebeveynlerine İngilizce portfolyo sunumu yapar. Öğrencilerin yıl sonu gelişimleri 3. ve 4. sınıflarda uluslararsı sınav uygulaması ile tespit edilir. Sözlü mülakat biçimindeki uygulama İngiltere’den gelen uzmanlar tarafından her öğrenci için ayrı ayrı yapılır ve öğrencilere seviyelerini gösteren bir sertifikası verilir.

ORTAOKUL HEDEF İNGİLİZCEDE STANDARTI YAKALAMAK

Erdem Kolejinde 5. sınıf İngilizce hazırlık yılıdır. İngilizce saatinde okul bir dil okuluna dönüşür. 6.Sınıftan itibaren koruma, geliştirme ve özel amaçlı amaçlı çalışmalar yapılır. Hazırlık sınıfında öğrencilere çok yoğun olarak İngilizce eğitimi verilir. 6. sınıftan itibaren İngilizce dersi koruma, geliştirme ve özel amaçlı çalışmalarla devam eder. İngilizce öğretim programı Integrated Skills (Bağlantılı Beceriler), Core Skills (Temel Beceriler) olmak üzere 2 ana kategoride yapılan çalışmalardan oluşur. Öğrenci performansı, yapay zeka teknolojileri kullanılarak, ders izleme ölçekleri ve ödev çizelgeleriyle takip edilmektedir. Hafta sonu ve günlük ödevlerle öğrencinin yabancı dille teması sağlanmaktadır. Ayrıca proje ödevleri, performans görevleri, sunum hazırlama, ara tatil ve yaz dönemi kitap okuma ödevleri verilmektedir. Ortaokul İngilizce eğitiminin akreditasyon hedefi B1 düzeyini belgeleyen Uluslararası sertifika almaktır

HAYAT BOYU ÖĞRENİM

Öğrencilerimiz İngilizce derslerinde yabancı dili, sunum, tartışma, proje, bireysel ve grup çalışmaları yaparak aktif olarak kullanır. Öğrencilerimizin hayat boyu İngilizceyi öğrenen yetişkinler olabilmeleri için Öğrenci Merkezli Eğitim benimsenmiştir.

Derslerimizde alanlar arası projeler geliştirerek öğrencilerimizin gerçek sorunlara yabancı dilde çözümler üretmelerini sağlıyoruz.

Bunun yanında JMUN (Junior Model of United Nations) klübümüz ile gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki etkinliklere katılarak öğrencilerimizin sözlü ve yazılı İngilizce becerilerinin gelişmesini sağlıyoruz. İngilizce konuşma, tartışma, problem çözme yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayan bu ortam ile öğrenciler İngilizcelerini günlük hayatta kullanma pratiği yaparlar.

Ayrıca cooking, word and board games gibi farklı ingilizce klüplerimiz de öğrencilerin ingilizce kullanmalarını teşvik eder.