Beyaz Bayraklı Okul

BEYAZ BAYRAK PROJESİ

Okul sağlığının iyileştirilmesinin teşvik edilmesi için uygulanan projede gerekli kriterleri karşılayan okulumuz, Beyaz Bayrak ve Sertifika ile ödüllendirildi.

Projeye başvuran okullar, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmektedir.

PROJE

PROJE GEÇMİŞİ

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 03.08.2006 tarihinde imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen bir projedir.

PROJE PAYDAŞLARI

Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

Milli Eğitime bağlı tüm resmî/özel okullar

PROJENİN AMACI

Proje ile eğitim kurumlarının, temizlik ve sağlığa uygunluk konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

BEYAZ BAYRAK NEDİR?

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından denetlenen okullardan temizlik ve hijyen konusunda 100 üzerinden 90 alan okullara beyaz bayrak verilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, toplum sağlığını koruma ve geliştirme, yaşam kalitesini yükseltme, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmenin, kamu kurum ve kuruluşlarının asli görevleri arasında olduğu vurgulanmıştır. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği toplum sağlığını koruma ve geliştirmenin bakanlığı asli görevlerinden olduğunu kaydeden yetkililer, bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine gidilerek okulların belli kriterler esas alınarak denetlenmesinin öngörüldüğünü kaydetmişlerdir. Proje kapsamında, çocukların ruh ve beden sağlığının korunması amacıyla okullara yönelik hijyen kurallarının belirleneceği Okul Sağlığı Denetleme Formu hazırlanmıştır.

Buna göre, okul içi ve çevresi, idari birim, öğretmen odası, kütüphane, ısıtma durumu, spor ve tiyatro salonu, atölyeler, laboratuarlar, revir, kantin, tuvaletler ve içme suları göz önüne alınarak 100 puan üzerinden bir değerlendirme yapılmaktadır.

Bu çerçevede iki Bakanlığın yetkililerince denetlenen okullarda, yapılan değerlendirme sonucunda 90 ve üzerinde puan alan okullara, sağlık ve temizliği simgeleyen beyaz bayrak ve sertifika verilecek. Bu belge 2 yıl süreyle geçerliliğini koruyacak, kontroller de bu süre içinde devam edecektir.

“BEYAZ BAYRAK” İŞ AKIŞI

1-Konunun İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile okullara “Okul Sağlığı Denetim Formu” (EK:1) ve “Başvuru Formu” (EK:2) ile birlikte duyurulması,

2- Başvuruların “Beyaz Bayrak Denetim Formu”ndaki bilgiler dikkate alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile İl Sağlık Müdürlüğüne yapılması,

3-Başvuru yapan okulların, Gıda ve Çevre Kontrol hizmetlerinden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürü veya personeli ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden iki yetkilinin katılımı ile oluşturulacak denetim ekibi tarafından denetim formuna göre denetlenmesi ve denetim raporunun düzenlenmesi,

4-Yapılan denetim sonucunda 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan okulların denetim raporları ile başvuru belgelerinin birer nüshasının “Sertifika” düzenlemek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi,

5-Bakanlığımızca “Beyaz Bayrak Sertifikası” (EK:3) hazırlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesi,

6- İl Sağlık Müdürlüğünce İl imkânlarından yararlanarak söz konusu okullara okul sağlığını ve temizliğini simgeleyen “Beyaz Bayrak” (EK:4) ve “Pirinç Levha” (EK:5) hazırlanması,

7-Bakanlığımızca düzenlenen sertifika ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanacak olan “Beyaz Bayrak” ve “Pirinç Levha”nın İl Sağlık Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü tarafından söz konusu okullara takılması,

8-Düzenlenen sertifikanın iki yıl geçerli olması,

9-Bakanlığımızca “Beyaz Bayrak” verilen okulların listesinin 2 aylık periyotlarla Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesi.

DENETİM KRİTERLERİ

OKUL ÇEVRESİ
 • 1. Bahçenin etrafı çevrilidir.
 • 2. Okul çevresinde kontaminasyona yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri, zararlı canlıların yerleşmesine yol açacak ortamlar yoktur.
 • 3. Bahçede çöp kovaları ve tüm çöplerin toplandığı sistem vardır.
 • 4. Bahçe temizdir.
 • 5. Bina dış görünümü bakımlıdır. (boya, bakımı)
 • 6. Bahçe zemini düzgün, kazaya neden olabilecek etkenlerden arındırılmıştır(çukurlar, su birikintileri, kanalizasyon)
OKUL İÇİ (Koridor)
 • 1. Koridorlar temiz ve düzenlidir.
 • 2. Kapaklı çöp kovaları vardır.
 • 3. Koridorlar boyalıdır.
 • 4. Az kullanılan alanlar temiz mi? (merdiven altı, çatı boşluğu …)
SINIFLAR
 • 1. Çöp kovası vardır, kapaklıdır.
 • 2. Sınıflardaki öğrenci sayısı 40 öğrenciden fazla değildir.
 • 3. Sınıflar uygun bir biçimde havalandırılmaktadır.
 • 4. Aydınlatma sistemi uygundur.
 • 5. Sınıfların günlük temizliği yapılmaktadır.
 • 6. Sınıflar temizdir.
 • 7. Sıralarda en fazla 2 öğrenci oturmaktadır.
İDARİ BİRİM, ÖĞRETMEN ODASI, KÜTÜPHANE, DİĞER
 • 1. Çöp kovası vardır.
 • 2. Günlük temizliği yapılmaktadır.
 • 3. Temiz ve düzenlidir.
ISITMA DURUMU
 • 1. Kalorifer sistemi vardır.
 • 2. Kazan dairesinde emniyet tedbiri alınmıştır.
SPOR SALONU, TİYATRO SALONU, ATÖLYELER LABORATUVARLAR, DİĞER
 • 1. Çöp kovaları vardır.
 • 2. Günlük temizlikleri yapılmaktadır.
 • 3. Temizdir.
REVİR
 • 1. Reviri vardır.
 • 2. Yeterli malzemesi vardır.
 • 3. Revir yoktur, İlkyardım dolabı vardır.
 • 4. İlkyardım dolabında yeterli malzeme vardır.
 • 5. Öğrencinin sağlık hizmetlerine hızlı ve doğru bir biçimde erişimi sağlanmaktadır, düzenli sağlık taraması ve aşı yapılmaktadır.
KANTİN
 • 1. Çalışanların portör muayeneleri düzenli yapılmaktadır.
 • 2. Son kullanım tarihi geçmiş gıda maddesi yoktur.
 • 3. Temizlik ve hijyen kurallarına uyulmaktadır.
 • 4. Kullanılan malzemeler temizdir.
 • 5. Kullanılan gıdalar Tarım Bakanlığından onaylıdır.
 • 6. Fiziki koşullar, havalandırma, aydınlatma yeterlidir.
 • 7. Lavabosu vardır.
 • 8. Duvarlar, zemin, tavan temiz ve bakımlıdır.
 • 9. Personelin giysisi temiz ve uygundur.
 • 10. Gıdalar uygun koşullarda saklanmaktadır.
TUVALETLER
 • 1. Kız öğrenci tuvaletleri temizdir.
 • 2. Erkek öğrenci tuvaletleri temizdir.
 • 3. Öğretmen ve personel için tuvalet vardır ve temizdir.
 • 4. Her teneffüs sonrası günlük temizliği yapılmaktadır.
 • 5. Çöp kovaları vardır.
 • 6. Tuvaletler temizdir.
 • 7. Sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu veya el kurutma makinesi vardır.
 • 8. Kanalizasyon sistemi uygundur.
 • 9. Su kesildiğinde kullanılacak sistem vardır.
İÇME SUYU
 • 1. Şebeke suyu kullanılmaktadır.
 • 2. Deposu vardır.
 • 3. Depoların temizliği belirli periyotlarda yapılmaktadır.
 • 4. Depolar temizdir.
DİĞER
 • 1. Temizlik personeli yeterlidir.
 • 2. Zararlılarla mücadele edilmektedir.
 • 3. Temizlik ekipmanları yeterlidir.