İlkokul

EĞİTİM - ÖĞRETİM

Erdem Koleji İlkokulu, her an gelişen dünya eğitim sistemi şart ve gerekliliklerini kendine hedef koyar. Bu anlamda okul eğitim sistemimiz; vatanını seven, insan haklarına saygılı, çevreye duyarlı, kültürel ve kişisel farklılıklara karşı hoşgörülü, öğrenmeyi öğrenen ve araştırmacı bakış açısıyla donatılmış olarak birey eğitmeyi ve yetiştirmeyi kendine görev edinir.

Eğitim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Kendi öğrenme sorumluluklarını alabilen, vicdanlı ve adaletli; toplumsal sorumluluğa ve küresel bakış açısına sahip birer dünya vatandaşı yetiştirmek en önemli hedefimizdir.

Öğrencilerimizin ulusal ve uluslar arası eğitim alanlarında başarılı bireyler olabilmeleri için akademik olarak güçlü, kültürel donanıma sahip, sosyal becerilerin gelişimini destekleyen bütünsel bir müfredat programı uygulanmaktayız.

Sağlıklı ve güvenli bir öğrenme ortamı, mutlu bir çocukluk döneminin temelini oluşturur. Bu bakış açısıyla ancak mutlu çocuk tam sağlıklı ve üretken olabilir.

Erdem Koleji İlkokulu olarak öğrencilerimize, aldığımız sorumlulukların bilincinde donanımlı ve her an kendini yenileyen bir eğitim öğretim yaklaşımı sunuyoruz.

Derslerimiz

YABANCI DİL

Erdem Koleji Yabancı Diller Bölümü olarak ulusal birikimimizin yanında, gelişen uluslararası değerlerle donatılmış, geleceğin ihtiyaçlarını ön görüp, bunlara cevap verebilecek bir vizyonla hazırladığımız eğitim yöntemlerimizle, çocuklarımızın dünya insanı olabileceği bir eğitim modeli sunuyoruz. İşte eğitim kurumumuzun genel amacı, dünyada ve ülkemizdeki hızlı değişimin ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneği kazanmış bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerimizin en az iki yabancı dili öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.
Okulumuzda İngilizce dersleri, dünyaca ünlü yayınevlerinden seçilen kitapların desteğiyle Türk ve yabancı öğretmenlerle main course ve skills dersleri şeklinde ayrılarak, kelime oyunları, şarkılar, tekerlemeler, sunum yapma, grup çalışmaları, dinleme ve drama etkinlikleri gibi doğal ve dolaylı yöntemlerle öğretilmekte olup, bunları gerçekleştirirken de dünya çapında en çok uygulanan “Communicative Approach” dediğimiz iletişimsel metot, derslerimizde aktif olarak uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz yabancı dil adına öğrendiklerini, koridorlarda bulunan “English Corner” panolarında hazırladıkları çeşitli projelerle sergilemektedirler.
Kullandığımız tüm kitaplar CEFR (CommonEuropean Framework) sertifikalıdır.
Öğrencilerimizin farklı bakış açıları kazanıp kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Almanca 2. Yabancı dil olarak okutulmaktadır. Dersler, öğrencilerin aktif bir şekilde katılacağı etkinlikler, oyunlar, şarkılar eşliğinde işlenmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ

BEDEN EĞİTİMİ
Beden Eğitimi derslerinde; özgüven, karar verebilme, liderlik becerileri gelişimini destekleme öncelikli hedefimizdir.
Kemik-kas yapılarını güçlendirme, bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmelerini sağlama, takım ve bireysel olarak çalışmayı öğretme dersimiz için esastır. Farkındalıkları ortaya çıkarma, hareket kabiliyetini arttırma, problem çözme becerisini geliştirme ve alternatifleri değerlendirme, dikkat-konsantrasyon sürelerini uzatma, çabuk düşünebilme, strateji geliştirmelerini sağlama konularında öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemekteyiz.
Öğrenciler Beden Eğitimi derslerinde ve teneffüslerde, sosyal ve fiziksel gelişimlerini tamamlamak amacıyla aşağıdaki aktiviteleri gerçekleştirirler

• Bisiklet,
• Geleneksel Çocuk Oyunlarını (seksek, mendil kapmaca, köşe kapmaca),
• Takım sporları (Basketbol, Futbol, Voleybol)
• Tenis,
• Masa Tenisi, Badminton, Frisbee,
• Jimnastik,
• Eğitsel Oyunlar,
• Modern Dans ve Yöresel Danslar,
• Sınıflar arası turnuva,
• Okul Takımları,
• Antropometrik Ölçüm,
• Yetenek seçimi,
• Sportif Beceri Koordinasyon
• Doğa Yürüyüşü,

MÜZİK

Müzik derslerimizde öğrencilerimizin; müziğe karşı ilgi ve üretkenliklerini ortaya çıkarmalarını sağlamalarını, kültürümüze ait olan müzikleri dinleme ve söylemelerini, ritim, işitme, temel müzik simgelerini öğrenmelerini, dünya müziklerini bilen ve dinleyen, sanata ve sanatçıya değer veren bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Derslerimizi müzik atölyemizde piyano eşliğinde işlemekteyiz. Öğrencilerimiz ile sene içerisinde karaoke, cup song, koro çalışmaları yapmakta, bu çalışmalarımızı belirli gün ve haftalarda sergilemekteyiz.

GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin duyarlılıklarını artırmada, sanatı görsel bir iletişim aracı olarak kullanmada ve estetik bir vizyon oluşturmada öğrencilerimize katkı sağlar.  Okulumuzda oluşturulan atölyelerde plastik sanatların farklı branşlarına yer veriyor bir taraftan dingin bireyler yetiştirirken diğer taraftan zihinsel süreçlere en uygun zemini oluşturmaya çalışıyoruz.

SATRANÇ DERSİ

Okulumuzda 1. Sınıftan başlayarak 4. Sınıfa kadar haftada 1 ders saati SATRANÇ dersi yapılmaktadır. Ayrıca okul çapında yetenekli öğrencilerimizden oluşan “OKUL SATRANÇ TAKIMI” bulunmaktadır. Bu öğrencilerimiz Satranç Kulübünde çalışmalar yaparak çeşitli turnuvalara katılırlar.

TAÇ(TAM ÖĞRENME ÇALIŞMALARI) MODÜLÜ

Her öğrenciyi özel olarak takip ediyor, konu merkezli tam öğrenme uygulamamız ile konu tarama testlerinde öğrenme düzeyi %70’in altında kalan her öğrencimize birebir destek programıyla tam öğrenme sağlıyoruz.

FARKLILIKLARIMIZ

• Biz paydaşımızı; önce insan, sonra çocuk sonra öğrenci olarak görüyoruz.
• Karnenin sol tarafı kadar, sağ tarafını da önemsiyoruz.
• Sadece akademik başarıya odaklanmıyor, öğrencimizi her anlamda geliştirmek istiyoruz.
• Yaşam Becerileri dersi ile sosyal beceri,davranış ve karakter gelişimine katkıda bulunuyoruz.
• Sağlıklı ve doğal bir eğitim ortamı sunuyoruz.
• Okuma saati : Güne okuyarak başlıyor, bunu alışkanlık haline getirmek istiyoruz.
• Bant tiyatroları : Dinleme becerilerimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz.
• Erdemli Çocuk adı altında dergimizi yayımlıyoruz.
• Her çeyrek dönemde tüm derslerin içeriklerini bültenler yayınlayarak velilerimizle paylaşıyoruz
• Okul kulüplerimizle; dil, kültür ,sanat, spor aktiviteleri ile geniş bir yelpazede öğrencilerimize farkındalık kazandırıyor ve gelişimlerini destekliyoruz.

Okul İçi Etkinliklerimiz
 • Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebileceği etkinlikler düzenliyoruz.
 • Özgüven gelişimine katkıda bulunacak, öğrencilerimizi motive edecek etkinlikler ile eğitimi daha eğlenceli hale getiriyoruz.
 • Etkinliklerimizde bireysel farklılıkları çok önemsiyor, her öğrencimizin kendini ifade edebileceği ortamlar oluşturuyoruz.
 • Derslerimizi farklı etkinlikler ile zenginleştirip, öğrenmeyi kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz.
SINIFLARIMIZ
 • Sınıflarımız 20 kişilik olup, en son teknolojik araçlar ile donatılmıştır.
 • Her sınıfımızı kendi içinde büyük bir aile olarak görüyor ve bütüncül yaklaşıyoruz.
AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Akıl ve zeka oyunları dersimizde anasınıfı dahil olmak üzere ilkokul öğrencilerimiz ile akıl oyunları, işlem temelli oyunlar, strateji oyunları, karma zeka oyunları, sözcük-mantık oyunları ve mekanik oyunlar oynayarak çocuklarımızın odaklanma ve dikkat becerileri artırıyor, zihinsel ve bilişsel gelişimilerini destekliyoruz. Bu oyunlarla çocuklarımıza çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırıyoruz.

VELİ GÖRÜŞME SAATLERİMİZ
 • Velilerimiz ile kaliteli görüşmeler yapmayı önemsiyoruz.
 • Okulumuzda veli öğretmen iş birliği esas alınmaktadır. Bu bağlamda randevulu görüşme saatleri uygulanarak öğrenci gelişimlerini değerlendirmekteyiz.

KULÜP DERSLERİMİZ

Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve zeka oyunları dersimizde ortaokul öğrencilerimiz ile işlem temelli ve mekanik oyunlar, strateji oyunları, karma zeka oyunları, sözcük-mantık oyunları ve akıl oyunları  oynayarak çocuklarımızın zihin gücünü; algılama, bellek, düşünce, akıl yürütme, öğrenme gibi becerilerini geliştiriyoruz. Bu oyunlarla öğrencilerimiz mantık yürütüyor, sosyal gelişimlerini sağlıyor, öngörme ve tasarlama yeteneklerini geliştiriyor ve ezberci zihniyetten uzaklaşarak stratejik düşünme becerilerini geliştiriyorlar.

Beden Eğitimi Kulüp Çalışmaları
 • Basketbol (Kız-Erkek )
 • Jimnastik
 • Tenis
 • Futbol (Kız-Erkek)
 • Voleybol
 • Geleneksel çocuk oyunları
 • Satranç
 • Yüzme
 • Masa Tenisi
İngilizce Drama Kulübü

Okulumuzda İngilizcenin daha verimli bir şekilde öğrenilmesini pekiştirmek, sevilmesini sağlamak ve öğrencilerin dil becerilerini gelistirerek anlama kapasitelerini arttırmak amacıyla açtığımız İngilizce Drama Kulübünde İngilizce drama çalışmaları, İngilizce dublaj ve İngilizce altyazılı film aktiviteleri ve çeşitli oyunlar eşliğinde dil öğrenmeyi zevkli hale getiriyoruz.

Müzik Kulübü

Kulüp çalışmaları haftada 2 ders saati olarak müzik sınıfımızda yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçmiş oldukları enstrümanları ile çalışmalarını yapmaktadır. Öğretmenimiz kulüp saati boyunca tüm öğrencilerimiz ile bireysel olarak ilgilenebilmektedir.  Öğrencilerimizin tercih edebileceği müzik kulübü branşlarımız  şunlardır:

 • Piyano
 • Keman
 • Gitar
 • Bağlama
 • Ney
 • Ritim
Yaşam Becerileri Kulübü

Öğrencilerin el emeği göz nuru üretimde bulunduğu hobi ve faaliyetleri kapsayan bir kulüptür. Bu kulüpte yapılan bazı el sanatları yüzyıllardan beri geçerli olan geleneklere dayanmaktadır. Bunların birkaç tanesi Kanaviçe, sepet örgüleri, alçı, keçe, şişe, ponpon, jüt ip çalışmalarıdır. Amacımız; eğlenerek hem el becerilerimizi geliştirmek hem de geleneklerimizi devam ettirmektir.

Rehberlik

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Erdem Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü gelişimsel ve kapsayıcı bir rehberlik anlayışını benimser. Bu anlamda, öğrencilerin bireysel gelişimleri desteklenirken aynı zamanda bireylerin çeşitli ihtiyaçlarına duyarlı bakış açısıyla yaklaşır. Bu anlayış, öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini göz önünde bulundurarak, her bir öğrencinin potansiyelini fark etmesini ve ulaşabileceği en üst seviyeye çıkarılmasını hedefler. Aynı zamanda, çeşitli öğrenci profillerini ve ihtiyaçlarını fark ederek anlayış ve sevgiyle yaklaşan bir ortam oluşturur.
ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI
Her bir öğrenci ile okul ile ilişki kurulan ilk görüşmeden itibaren tanıma çalışmaları başlar. Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini takip etmek, yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmek, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.
BİREYSEL ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ
Öğrencilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde yapılan yeniden yapılandırılmış görüşmelerdir. Öğrencilerimiz ile yapılan bireysel görüşmelerimizde, öğrencimizin sosyal ve okul hayatındaki değişkenleri takip edilir. İhtiyaç anında destek verilir ve hedefler oluşturulur.
ORYANTASYON ÇALIŞMALARI
Oryantasyon çalışmaları öğrencilerin ve ailelerin okulun bir paydası olma anlayışını güçlendirerek sağlıklı bir şekilde adapte olmalarına yardımcı olur. Bu anlamda öğrencilere okulun fiziksel donanımı ve yaşam alanları tanıtılır. Sınıf arkadaşları ile tanışma oyunları, etkileşim ve grup çalışmaları yoluyla birbirleriyle bağ kurmalarına yardımcı olunur. Ailelere de okul yönetimi ile birlikte okul yaklaşımları, beklentiler, veli okul iletişim kanalları ve uyum sürecinde çocuklara yaklaşım gibi konularda bilgi akışı sağlanır.
AKADEMİK GELİŞİM İZLEME VE DESTEKLEME ÇALIŞMALARI
Genel olarak; öğrenme bilinci, planlama ve zaman yönetimi becerilerini kazandırmaya yönelik uygulamalardır. Akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da destekleyici çalışmalara yer verilir.