Önleyici Rehberlik

Rehberlik servisi olarak öğrencilere yaklaşımda en önemli noktamız her bireyin farklı olduğunun bilinmesi ve ona göre yaklaşılmasıdır. Okulumuzda yer alan rehberlik çalışmalarında önceliğimiz önleyici rehberlik ile ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilmesidir. Önleyici rehberlik çalışmaları ile grup üyelerinin duygusal rahatsızlık veya sıkıntılarının tekrarı azaltılarak duygusal dayanıklılığı arttırmak ve böylelikle temel yaşam becerilerini öğretmek hedeflenmektedir. Yaptığımız çalışmalarda sadece sorun çözme odaklı çalışmalar yürütmek yerine öğrencilerimizin sağlıklı gelişimlerini desteklemek amaçlı çalışmalar yürütmekteyiz.