Test ve Envanterler

Sosyal, duygusal ve gelişimsel rehberlik anlayışının benimsendiği, bireysel farklılıkların önemle üzerinde durulduğu bir sistemin parçası olan okulumuzda test ve envanterler aracılığı ile öğrencilerin sağlıklı ilişkilerinin sürdürülmesi, var olan sorunların ortadan kaldırılması ve varsa öğrenciyi engelleyen faktörlerin bulunup ortadan kaldırılması hedeflenir.

Uygulanan test ve envanterler;

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Bender Gestalt Görsel Algı Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Denver Gelişim Testi
 • Depresyon Anksiyete Stres Skalası
 • Gessel Gelişim Figürleri
 • Kent - Egy Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Öğrenme Stilleri
 • Problem Tanıma Envanteri
 • Sosyometri