Okul Öncesi Eğitimi Neden Önemlidir?

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

Erken çocukluk dönemi dediğimiz 0-6 yaş aralığını kapsayan, insan gelişiminin çoğunun tamamlandığı bir dönemdir. Erken çocukluk dönemi, insan gelişiminin başlangıç noktasıdır. Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişim alanlarını destekleyerek yetişkinlik döneminde daha üretici ve verimli olmasına ve var olan potansiyelini ortaya daha kolay bir şekilde çıkarmasına yani kendisini keşfetmesine olanak sağlar. Yapılan birçok araştırmaya göre, okul öncesi eğitim alan çocukların okul başarılarının ve okul devamlılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Buna rağmen, son yıllarda bu oran düşmüş olsa bile hala birçok aile tarafından okul öncesi eğitim önemsenmeyip, savunulmamakta ve okul öncesi çalışan annelerin çocuklarını gönderdiği bir kurum olarak düşünülmektedir.

Günümüzde yaşamın ilk beş yılının önemine değinen araştırmacılar, bu ilk yılların kişinin gelecekte nasıl bir birey olacağının belirleyicisi olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle okul öncesi dönemde uygulanacak eğitimin sadece aile içerisindeki kişilere veya bilgisi yeterli olmayan kişilere bırakılmaması gerekmektedir. Bu kişiler çocuğuna ne kadar iyi bakarsa baksın, ne kadar çok ilgilenirse ilgilensin; çocukların bu alanda iyi eğitim almış eğitimcilere, eğitimciler tarafından hazırlanan eğitim programlarına ve arkadaşlarıyla sosyalleşebileceği oyun ortamlarına ihtiyaçları vardır. Okul öncesi dönem, çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimindeki en önemli evredir. Çünkü çocuk zihinsel gelişiminin %50’sini 4 yaşına kadar, % 30’unu 4-8 yaş arasında, %20’sini ise 8-17 yaşları arasında tamamlar. Bu orandan da görüyoruz ki 0-6 yaş çocuğun gelişimin hızla yönlendirildiği zamandır. Bu dönemdeki yanlış uygulamalar, çocuğun gelecek hayatında büyük izler bırakabilir. Çünkü bu yaş aralığında oluşturulacak sağlam temel, gelecek hayatında da çocuğun birçok alanda kendini geliştirme şansını arttıracaktır.

0-6 yaş dönemindeki çocuk;
  • Yaşaması ve yaşama mutlu, umutlu bakabilmesi için gereken sevgiyi öğreniyor.
  • İleride kendisine başarı getirecek çok önemli bir şeyi; özgüveni kazanıyor.
  • Yaşamın her döneminde kendisine yardımcı olacak yeteneklerini keşfediyor.
  • Kendi yaşıtları ile birlikte olmasını sağlayan paylaşma yeteneğini geliştiriyor.
  • Saldırgan ya da içedönük olmak yerine kendini ifade edebilmeyi öğreniyor.
  • Tüm yaşamı boyunca en çok ihtiyaç duyacağı sağlıklı iletişim kurma becerisini geliştiriyor.
  • Okul öncesi eğitim de bu ihtiyaçların hepsini çocuğa eksiksiz olarak kazandırmayı hedefliyor.