Uygulamalı Okul

Okulumuzda eğitim, teorik bilginin öğrenciye aktarılmasını en aza indirgeyerek pratik bilgilerin yaşatılarak uygulanması ile ilerler. Eğitim; hem süreç hem sonuç odaklı değerlendirilir ancak sürecin ölçülüp değerlendirilmesi, anında dönütler verilerek öğrencinin öğrenme ortamına doğrudan dahil edilmesi önemsenir. Disiplinler arası ve tema bazlı öğretim yaklaşımı ile öğrenciler akademik derslerde yaşayarak, uygulayarak öğrenirler. Ayrıca öğrendikleri akademik bilgileri çeşitli atölyelerde aktif rol alarak ve uygulayarak pekiştirme şansı elde ederler. Öğrencilerde merak uyandırılarak, onlara neyi değil nasıl öğrenecekleri gösterilerek her çocuğa keşfetme ve deneyimleme fırsatı sunulur. Okulumuzun eğitim anlayışı; sınav stresini tetikleyen ve ezber gerektiren sıralama sınavlarının öğrenciler üzerinde kaygı düzeyine getirilmediği, öğrencilerin kişisel zamanının çalınmadığı, sonuç odaklı bir eğitim sistemi yerine öğrenme sürecinin önem kazandığı bir eğitim sistemi üzerine kurulmuştur.