Hakkımızda

Misyonumuz

Yaşam boyu öğrenen, özgüven sahibi, Millî değerlerini özümsemiş, olumlu ahlâk bilinci olan, Matematik okuryazarı, Bilim, fen ve teknoloji okuryazarı, Dinleme, okuma, anlama ,empati yapma, karşılaştırma yapabilme ve düşündüğünü ifade etme becerisi (yazma, konuşma,sunum yapma) yüksek, Dünyayı tanıyan, özgür düşünen, sorgulayan, Sosyal sorumluluk sahibi, Üretken ve yaratıcı, Tabiata, yaşadığı çevreye ve tüm canlılara duyarlı ve saygılı, Çevre koruma bilinci ve sürdürülebilirlik farkındalığı yüksek, İçinde bulunduğu her çevrede nezaketli, saygılı ve görgülü, Hareket etmeyi ve sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getirmiş, Sanat ile iç içe, yararlı hobileri olan, Aldığı eğitim ışığında; geleceğe yön veren, toplumumuza karşı her alanda sorumlu liderler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Erdem Eğitim Kurumları olarak ‘’ Erdemli İnsan Modeli’’ idealimize uygun; değerlerini bilen ve bu değerleri yaşadığı çevrede uygulayan, aklı ve bilimi kullanarak içinde bulunduğu topluma, ülkemize ve dünyaya hizmet eden ‘’Erdemli Dünya İnsanları’’ yetiştirerek eğitim kalitemizi sürekli artırmak ve dünyaya model olacak bir eğitim kurumu olmak.