Ölçme Değerlendirme Politikamız

“Herkes bir şeyi bilebilir, maharet o şeyi anlayabilmektir.”

Einstein

Erdem Koleji Ölçme ve Değerlendirme Birimi; eğitim yolu ile kazandırılabilir davranışlar arasından doğrudan ve dolaylı gözlemlenebilen ve ölçülebilen kazanımları ölçmeyi aynı zamanda kalıcı anlamayı değerlendirmeyi amaçlar. Değerlendirmeler şeffaf, adil ve anlaşılır bir dil ile yazılı ve sözlü olarak velilerimize ve okulun ilgili birimlerine sunulur.

Okulumuz bu değerlendirmelerin ışığında öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu programı  ve yaklaşımı Veli öğretmen okul işbirliği ile oluşturarak ilerlemelerinin takibini yapmayı hedefler. Ölçme değerlendirme araçlarımız; beceri temelli sınavları içermenin yanısıra, hemen her branşta öğrencilerimizin bireysel ya da takım olarak performans görevleri alarak eleştirel düşünme ve  olaylara inovatif yaklaşmalarını sağlayan kazanımlarını ölçmeyi hedefler.

Anlamak; bildiğimizi etkin ve erdemli şekilde kullanabilmek, bilgi ve beceriyi gerçekçi bir görevde ve ortamda etkili bir şekilde uygulayabilmektir. Çocuğun anladığının kanıtı olan her şey bizim için bir değerlendirmedir. Bu bazen yapmış oldukları Eğlenceli Bilim deneyinin raporunu yazması olabilir bazen okudukları bir  kitabın hikayesini takım halinde bir drama metnine dönüştürebilmeleridir.Bazen de dinledikleri bant tiyatrosundaki öğrenmesini hedeflediğimiz çıkarımları nasıl resmedebildikleridir.. Odağımız her zaman öğrencinin öğrendiğine dair geçerli, yeterli ve güvenilir kanıtı bulmaktır.

Bizler Erdem Koleji olarak Öğrencilerimizin ulaşabileceği hedefler koyarız, bu hedeflere ulaştıklarını gösteren kanıtlar belirleriz. Öğrenmeye ilişkin kanıt toplamak için çeşitli teknikler kullanırız. Kalıcı anlama için kanıt toplama araçlarımızda kendiliğinden çeşitlilik yaratma gereği ortaya çıkar ; puansız değerlendirmeler, test ve quizler, performans görevleri, gözlem ve diyaloglar, açık uçlu problemler ve sorular gibi… Çeşitlilik;  hem ölçme değerlendirme hem de öğrenci farklılıklarına hassasiyet için okulumuz açısından çok önemlidir. Her yıl eğitim  öğretim programımızı da okulumuzun o yılki ekosisteme göre güncelleyerek yeniden tasarlarız.