Anaokulu

Eğitim Yaklaşımımız

Çocuk ihtiyaçları karşılandıkça ve anlaşıldığını hissettikçe bir birey olmanın ayrıcalığını yaşar. Erken çocukluk döneminde güvenli aile ortamından teslim aldığımız öğrencilerimizin “bir gelişim hikâyesi” sizin hayallerinizle, bizim kurduğumuz sevgi ve güvene dayalı eğitim anlayışıyla tam da böyle başlar. Bu yolculukta, her çocuğun eşsiz olduğunu ve öğrenme şeklinin de kendine özel olması gerektiğini biliyoruz. Bizce her çocuk, kendini ve hayatı anlama yolculuğunda geleceğini tasarlama hakkına sahiptir ve yaratıcılığı, üretkenliği destekleyen bir ortam sunulursa bu hakkı en iyi biçimde kullanabilir. Bizim görevimiz; potansiyellerini açığa çıkarabilecek ortamı sunmak, öğrenmelerini sağlamak, üretmeleri için fırsat yaratmak ve yapamamanın yapabilmek kadar değerli bir tecrübe olduğunu unutmamak…

Anaokulumuzda uygulanan programda öğrencilerimize, öğrenmenin merkezinde oldukları, öğretmenleri ile birlikte etkin sorgulama yaptıkları, teknolojiyi eğitime entegre eden zengin bir program ve sınıf atmosferi sunulmakta, öğrencilerimizin oyunla, araştırarak, yaparak-yaşayarak, deneyimleyerek, eğlenerek öğrenmeleri sağlanmaktadır. Erdem Anaokulu, öğrencilerine bütünsel bir yapı içerisinde, akademik ve sosyal yönden gelişimlerinin desteklendiği, kişiliklerinin ve özgüvenlerinin geliştirildiği, mutlu oldukları bir eğitim sistemi sunar. Anaokulumuzda tüm öğrenme ortamları ve etkinlikler bu anlayış çerçevesinde yapılandırılmıştır. Öğrencilerin, öğrendiklerini yaşamla ilişkilendirilebildiği ve uygulamalarla içselleştirildiği etkinlikler gerçekleştirilir. Bu noktada ünitelerimizi desteklediğimiz gezilerimiz ve öğrencilerimizin ilgilerini/ yeteneklerini geliştirmesine olanak yaratan branş derslerimiz, okul uygulamalarımız büyük önem taşımaktadır.

Unutmayın; her çocuk kendi gelişim hikâyesinin süper kahramanıdır. Her birinin kendine özgü yeteneklerini ortaya çıkarmak ise Erdem Anaokulunda uygulanan eğitim programının temel amacıdır.