Ortaokul

Erdem'in Yaklaşımı

Okulumuzda ilerlemeci felsefeye dayanan yapılandırmacı yaklaşım ve stem sistemi benimsenmiştir. Bütünsel eğitimin önemsendiği Erdem Koleji, çocuk ve şefkat odaklı, tüm bireysel haklara saygılı, öz disiplini sevgiyle veren, akademik başarıyla duygusal zekayı aynı ölçüde önemseyen bir eğitim kurumu olmakla beraber ‘Okul hayata hazırlık değil, hayatın kendisidir.’ düşüncesinden hareketle, ideal olgunluk düzeyine sahip, farklılıklara saygılı, üretici, paylaşımcı, hırs yerine tüm gayretini ortaya koyan, mutlu ve iyi insanlar yetiştirmek için çalışır.

DERSLERİMİZ

TÜRKÇE

Okuduğunu, yazdığını ve dinlediğini anlayan kişi sorunlarını çözmekte daha başarılıdır. Başarı ancak dile hâkim olmakla, sözcük dağarcığının zenginliği ile mümkündür. Öğrencilerimizin anadil bilincini geliştiren, onlara bunun önemini kavratan, Türkçe öğretim programının amaçlarına göre hazırlanmış, her yönüyle zengin ve sağlam bir Türkçe dersi işlemekteyiz.

MATEMATİK

Okulumuzda matematik dersi kalıcı yöntemlerle desteklenerek zengin materyaller eşliğinde işlenir. Yaşam boyu bütün derslerde ve etkinliklerde başvuracağı ve kullanacağı becerileri kazandıran, sorun çözmede yardımcı olacak temel bir ders olduğu öğrencilerimize hissettirilir. Öğrencilerimiz hafta içi TAÇ , denemeler ve ders içerisinde uygulanan yaprak testlerle TEOG sınavlarına hazırlanmaktadırlar.

FEN VE TEKNOLOJİ

Derslerimizde öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok, bilgiye ulaşma yollarının kazandırılması, zihinsel yetenekleri ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, bilim-teknoloji takipçisi ve doğa ile dost bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Laboratuvar çalışmalarının temelinde her öğrencinin; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini yönetme, iletişim, araştırma becerilerini geliştirmesi yer alır. Etkinliklerde öğrenciler; beyin fırtınası, tartışma, problem çözme gibi yöntemleri kullanarak bilimsel proje konularını belirler ve proje konuları doğrultusunda, probleme çözüm bulmak amacıyla bir hipotez oluşturur. Bu hipotez, deneysel çalışmalarla irdelenir ve sonuçlanır. Bilimsel gelişmelerde güncel olaylar takip edilerek, değerlendirilir.

SOSYAL BİLGİLER

Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen vatandaşlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Manevi değerlerine sahip çıkan ve evrensel ahlak kurallarına sahip erdemli bireyler yetiştirmekte, Kur’an-ı Kerim derslerimizde ise ayet-meal tefsiri, tecvid kuralları ve kıraat üzerine çalışmalar yapmaktayız.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimiz ise müfredata uygun ilerlemekte; oyunlar,etkinlikler,çalışma kağıtları,slaytlar ve sanatsal faaliyetler ile desteklenmektedir.

YABANCI DİL (İNGİLİZCE –ALMANCA)

7. Sınıflarımızda dersler “Main Course” (ana ders) ve “Skills” (beceriler) olarak iki bölüme ayrılır. Main course dersleri, yazma çalışmaları, okuma, konuşma ve dinleme ekseninde “Communicative Approach” (iletişimsel metot) ile işlenip, derslerde öğrencilerin genel kültürlerini, İngilizceye olan ilgilerini arttırmak, düşünme ve konuşma becerilerini geliştirmek, kelime bilgilerini ve telaffuzlarını pekiştirmek amacıyla çeşitli yarışmalar ve aktiviteler düzenlenmektedir. Skills dersleri yabancı öğretmenler tarafından işlenip çeşitli etkinlikler ve oyunlarla dersler eğlenceli ve verimli hale getirilmektedir.

Öğrencilerimizle Cambridge KET-PET sınavına yönelik düzenli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca okulumuz tarafından İngiltere’de Yaz Okulları düzenlemektedir.

Öğrencilerimizin farklı bakış açıları kazanıp kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla seçmeli 2. Yabancı dil olarak İspanyolca ve Almanca öğretilmektedir.

LGS SINAVLARINA HAZIRLIK

7. ve 8. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Din Kültürü derslerinin öğretim programları kapsamında 8. sınıf (Merkezi Sınavlara) hazırlık çalışmaları yürütülmektedir.

Hafta içi her gün uygulanan programımız 8. ve 9. ders saatlerinin birleştirilmesi ile blok ders şeklinde günde 70 dk olarak yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz haftada 350 dk olan kursumuz ile yılda ortalama 186 saat LGS sınavına hazırlık eğitimi alırlar.

Bu süreç içerisinde öğrencilerimiz hafta içi grup ve bireysel TAÇ (Tam Öğrenme Çalışmaları) sistemimiz ile desteklenir.

Veli-öğretmen-öğrenci iletişimini sağlamak ve öğrenci motivasyonunu sağlıklı bir şekilde desteklemek amacıyla koçluk sistemi ile öğrenciler birebir takip edilir. Okulumuz klinik psikoloğu tarafından da rutin ruhsal muayeneleri yapılır.

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi derslerinde; özgüven, karar verebilme, liderlik becerileri gelişimini destekleme öncelikli hedefimizdir.

Kemik-kas yapılarını güçlendirme, bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmelerini sağlama, takım ve bireysel olarak çalışmayı öğretme dersimiz için esastır. Farkındalıkları ortaya çıkarma, hareket kabiliyetini arttırma, problem çözme becerisini geliştirme ve alternatifleri değerlendirme, dikkat-konsantrasyon sürelerini uzatma, çabuk düşünebilme, strateji geliştirmelerini sağlama konularında öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemekteyiz.

Öğrenciler Beden Eğitimi derslerinde ve teneffüslerde

 • Paten,
 • Bisiklet,
 • Geleneksel Çocuk Oyunlarını (seksek, mendil kapmaca, köşe kapmaca),
 • Takım sporları (Basketbol, Futbol, Voleybol)
 • Tenis,
 • Masa Tenisi, Badminton, Frisbee,
 • Cross-Action (Cross-Fit),
 • Jimnastik,
 • Eğitsel Oyunlar,
 • Möllky,
 • Dart,
 • Modern Dans ve Yöresel Danslar,
 • Sınıflar arası turnuva,
 • Okul Takımları,
 • Antropometrik Ölçüm,
 • Yetenek seçimi,
 • Sportif Beceri Koordinasyon Merkezi,
 • Doğa Yürüyüşü,
 • Mini Golf,
 • Binicilik.
GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin duyarlılıklarını artırmada, sanatı görsel bir iletişim aracı olarak kullanmada ve estetik bir vizyon oluşturmada öğrencilerimize katkı sağlar. Okulumuzda oluşturulan atölyelerde plastik sanatların farklı branşlarına yer veriyor bir taraftan dingin bireyler yetiştirirken diğer taraftan zihinsel süreçlere en uygun zemini oluşturmaya çalışıyoruz.

TAÇ(TAM ÖĞRENME ÇALIŞMALARI) MODÜLÜ

Her öğrenciyi özel olarak takip ediyor, konu merkezli tam öğrenme uygulamamız ile konu tarama testlerinde öğrenme düzeyi %70’in altında kalan her öğrencimize birebir destek programıyla tam öğrenme sağlıyoruz.

MÜZİK

Müzik derslerimizde öğrencilerimizin; müziğe karşı ilgi ve üretkenliklerini ortaya çıkarmalarını sağlamalarını, kültürümüze ait olan müzikleri dinleme ve söylemelerini, ritim, işitme, temel müzik simgelerini öğrenmelerini, dünya müziklerini bilen ve dinleyen, sanata ve sanatçıya değer veren bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Derslerimizi müzik atölyemizde piyano eşliğinde işlemekteyiz. Öğrencilerimiz ile sene içerisinde karaoke, cup song, koro çalışmaları yapmakta, bu çalışmalarımızı belirli gün ve haftalarda sergilemekteyiz.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Akıl ve zeka oyunları dersimizde ortaokul öğrencilerimiz ile akıl oyunları, işlem temelli oyunlar, strateji oyunları, karma zeka oyunları, sözcük-mantık oyunları ve mekanik oyunlar oynayarak çocuklarımızın zihin gücünü; algılama, bellek, düşünce, akıl yürütme, öğrenme gibi becerilerini geliştiriyoruz. Bu oyunlarla öğrencilerimiz mantık yürütüyor, sosyal gelişimlerini sağlıyor, öngörme ve tasarlama yeteneklerini geliştiriyor ve ezberci zihniyetten uzaklaşarak stratejik düşünme becerilerini geliştiriyorlar.

KULÜP DERSLERİMİZ

Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve zeka oyunları dersimizde ortaokul öğrencilerimiz ile işlem temelli ve mekanik oyunlar, strateji oyunları, karma zeka oyunları, sözcük-mantık oyunları ve akıl oyunları oynayarak çocuklarımızın zihin gücünü; algılama, bellek, düşünce, akıl yürütme, öğrenme gibi becerilerini geliştiriyoruz. Bu oyunlarla öğrencilerimiz mantık yürütüyor, sosyal gelişimlerini sağlıyor, öngörme ve tasarlama yeteneklerini geliştiriyor ve ezberci zihniyetten uzaklaşarak stratejik düşünme becerilerini geliştiriyorlar.

Beden Eğitimi Kulüp Çalışmaları

 • Basketbol (Kız-Erkek )
 • Jimnastik
 • Tenis
 • Futbol (Kız-Erkek)
 • Voleybol
 • Geleneksel çocuk oyunları
 • Satranç
 • Yüzme
 • Masa Tenisi

İngilizce Drama Kulübü

Okulumuzda İngilizcenin daha verimli bir şekilde öğrenilmesini pekiştirmek, sevilmesini sağlamak ve öğrencilerin dil becerilerini gelistirerek anlama kapasitelerini arttırmak amacıyla açtığımız İngilizce Drama Kulübünde İngilizce drama çalışmaları, İngilizce dublaj ve İngilizce altyazılı film aktiviteleri ve çeşitli oyunlar eşliğinde dil öğrenmeyi zevkli hale getiriyoruz.

Müzik Kulübü

Kulüp çalışmaları haftada 2 ders saati olarak müzik sınıfımızda yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçmiş oldukları enstrümanları ile çalışmalarını yapmaktadır. Öğretmenimiz kulüp saati boyunca tüm öğrencilerimiz ile bireysel olarak ilgilenebilmektedir. Öğrencilerimizin tercih edebileceği müzik kulübü branşlarımız şunlardır:

 • Piyano
 • Keman
 • Gitar
 • Bağlama
 • Ney
 • Ritim

Yaşam Becerileri Kulübü

Öğrencilerin el emeği göz nuru üretimde bulunduğu hobi ve faaliyetleri kapsayan bir kulüptür. Bu kulüpte yapılan bazı el sanatları yüzyıllardan beri geçerli olan geleneklere dayanmaktadır. Bunların birkaç tanesi Kanaviçe, sepet örgüleri, alçı, keçe, şişe, ponpon, jüt ip çalışmalarıdır. Amacımız; eğlenerek hem el becerilerimizi geliştirmek hem de geleneklerimizi devam ettirmektir.