6.Sınıf

DERSLERİMİZ

ERDEMİN YAKLAŞIMI

Okulumuzda ilerlemeci felsefeye dayanan yapılandırmacı yaklaşım ve stem sistemi benimsenmiştir. Bütünsel eğitimin önemsendiği Erdem Koleji, çocuk ve şefkat odaklı, tüm bireysel haklara saygılı, öz disiplini sevgiyle veren, akademik başarıyla duygusal zekayı aynı ölçüde önemseyen bir eğitim kurumu olmakla beraber ‘Okul hayata hazırlık değil, hayatın kendisidir.’ düşüncesinden hareketle, ideal olgunluk düzeyine sahip, farklılıklara saygılı, üretici, paylaşımcı, hırs yerine tüm gayretini ortaya koyan, mutlu ve iyi insanlar yetiştirmek için çalışır.

TÜRKÇE

Türkçe dersimizi monoton bir öğrenme tarzıyla değil, bilgilerden yola çıkarak kazanımlara kendilerinin ulaştığı, Türkçenin dil güzelliklerini fark ettiği, kitap sevgisinin küçük yaşlardan itibaren aşılandığı bir ders içeriği amaçlanmaktadır. Türkçenin inceliklerinin yazı, konuşma ve dinleme dersleri ile ayrı ayrı ele alınması ana dilini seven bireyler yetişmemize basamak oluşturmaktadır.

MATEMATİK

TEOG sınavının beslendiği bir yıl olan bu sınıf seviyemizde Matematik derslerini konuların önemi hatırlatılarak ve öğrencilerimizin aktifliğinin desteklenerek işlenip, Matematik dersini sadece soru çözümünden ibaret, formül ezberleme ve uygulama mantığından uzaklaştırmak adına öğrencilerle işlediğimiz bazı konularla üretici ve eğlenceli uygulamalar yaparak öğrendiğimiz bilgileri daha kalıcı hale getirmekteyiz.

FEN VE TEKNOLOJİ

Gözlemden deney ve model yapmaya, hipotez kurmadan proje üretmeye kadar geniş bir öğrenme alanında öğrencilerimizin bilimsel süreçlerde aktif olarak katılmalarını sağlamaktayız. Öğrencilerimizi araştırmaya yönlendirerek, özgüvenlerini geliştirmek, doğal dünyayı anlamalarını sağlamak, bilime ve çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktayız. Fen alanındaki temel ilkemizi “yaparak ve yaşayarak öğrenmek” olarak belirleyerek derslerimizde yaparak ve yaşayarak tam öğrenme ilkesine uygun bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen okur-yazarı bireyler olarak yetiştirmekteyiz.

Laboratuvar çalışmalarının temelinde her öğrencinin; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini yönetme, iletişim, araştırma becerilerini geliştirmesi yer alır. Etkinliklerde öğrenciler; beyin fırtınası, tartışma, problem çözme gibi yöntemleri kullanarak bilimsel proje konularını belirler ve proje konuları doğrultusunda, probleme çözüm bulmak amacıyla bir hipotez oluşturur. Bu hipotez, deneysel çalışmalarla irdelenir ve sonuçlanır. Bilimsel gelişmelerde güncel olaylar takip edilerek, değerlendirilir.

SOSYAL BİLGİLER

Öğrencilerimizin Türk Tarihini bilen, araştıran ve seven bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktayız. Tarih bilincinin gelişmesi için geziler ve müze ziyaretleri yapıyoruz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Erdemli bir öğrencinin manevi değeri olan Kur’an-ı Kerim dersini öğrenmesi, zihnindeki sorulara cevap bulabilmesi biz erdem ailesinin önceliğidir.

Tecvid kuralları, okuma, meal tefsir açıklamaları ile Kur’an bizden ne istiyor düsturuna uygun olarak çalışmalarımızı yapmaktayız.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimiz ise resmi müfredata göre ilerlemekte; oyunlar, etkinlikler, çalışma kağıtları, slaytlar ve sanatsal etkinlikler ile desteklenmektedir.

YABANCI DİL (İNGİLİZCE –ALMANCA)

6. Sınıf İngilizce programında dersler“Main Course” ve “Skills” olarak iki bölüme ayrılır. Main course dersleri, yazma çalışmaları, okuma, konuşma ve dinleme ekseninde“Communicative Approach” dediğimiz iletişimsel metod ile işlenip, derslerde öğrencilerin genel kültürlerini, İngilizce'ye olan ilgileriniarttırmak, düşünme ve konuşma becerilerinigeliştirmek, kelimebilgilerini ve telaffuzlarını pekiştirmekamaçlıolarak çeşitliyarışmalarveaktiviteleryaptırılmaktadır. Skills dersleri yabancı öğretmen tarafından belli bir müfredat çerçevesinde işlenip, çeşitli etkinlikler ve oyunlarla dersler verimli hale getirilmektedir. Bunlarınyanındaöğrencilerimizedevletmüfredatını da öğretip, TEOG sınavına önhazırlık yapmaktayız. Öğrencilerimizin farklı bakış açıları kazanıp kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla seçmeli 2. Yabancı dil olarak İspanyolca ve Almanca öğretilmektedir.

Öğrencilerimizin İngilizceseviyelerini uluslararası alanda belgelemek ve onlara sınav tecrübesi kazandırmak amacıyla, Cambridge Young Learners English Tests (KET)sınavına yönelik düzenli çalışmalar yürütülmektedir.

Ayrıca okulumuz, öğrencilerimizin öğrendikleri İngilizce’yi doğal ortamda kullanabilmelerini sağlayabilmek için İngiltere’de Yaz Okulları düzenlemektedir.

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi derslerinde; özgüven, karar verebilme, liderlik becerileri gelişimini destekleme öncelikli hedefimizdir.

Kemik-kas yapılarını güçlendirme, bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmelerini sağlama, takım ve bireysel olarak çalışmayı öğretme dersimiz için esastır. Farkındalıkları ortaya çıkarma, hareket kabiliyetini arttırma, problem çözme becerisini geliştirme ve alternatifleri değerlendirme, dikkat-konsantrasyon sürelerini uzatma, çabuk düşünebilme, strateji geliştirmelerini sağlama konularında öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemekteyiz.

Öğrenciler Beden Eğitimi derslerinde ve teneffüslerde

 • Paten,
 • Bisiklet,
 • Geleneksel Çocuk Oyunlarını (seksek, mendil kapmaca, köşe kapmaca),
 • Takım sporları (Basketbol, Futbol, Voleybol)
 • Tenis,
 • Masa Tenisi, Badminton, Frisbee,
 • Cross-Action (Cross-Fit),
 • Jimnastik,
 • Eğitsel Oyunlar,
 • Möllky,
 • Dart,
 • Modern Dans ve Yöresel Danslar,
 • Sınıflar arası turnuva,
 • Okul Takımları,
 • Antropometrik Ölçüm,
 • Yetenek seçimi,
 • Sportif Beceri Koordinasyon Merkezi,
 • Doğa Yürüyüşü,
 • Mini Golf,
 • Binicilik.
GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin duyarlılıklarını artırmada, sanatı görsel bir iletişim aracı olarak kullanmada ve estetik bir vizyon oluşturmada öğrencilerimize katkı sağlar. Okulumuzda oluşturulan atölyelerde plastik sanatların farklı branşlarına yer veriyor bir taraftan dingin bireyler yetiştirirken diğer taraftan zihinsel süreçlere en uygun zemini oluşturmaya çalışıyoruz.

ADAB-I MUAŞERET DERSLERİ

Erdem Kolejinde her sınıf seviyesine uygun olarak Adab-ı Muaşeret dersleri veriyor; görgülü, saygılı ve dünya vatandaşı bireyler yetiştiriyoruz.

Amacımız, millî ve evrensel görgü kurallarını harmanlayarak bunu kendi hayatına yansıtabilen bireyler yetiştirmektir. Alanında uzman eğitmenlerimiz farklı tekniklerle (eğitici drama, dans, yazı, resim çalışmaları vb.) öğrencilerimizde yaşam boyu erdemli davranışlar oluşturuyor.

TAÇ(TAM ÖĞRENME ÇALIŞMALARI) MODÜLÜ

Her öğrenciyi özel olarak takip ediyor, konu merkezli tam öğrenme uygulamamız ile konu tarama testlerinde öğrenme düzeyi %70’in altında kalan her öğrencimize birebir destek programıyla tam öğrenme sağlıyoruz.

EV ÖDEVSİZ OKUL – ÖDEV SAATİ

Eğitim sisteminde giderek büyüyen sorunlardan biri de veli-öğrenci-öğretmen ilişkisini zayıflatan geleneksel ödevlerdir. Okulumuzda, öğrenci ve velinin ödev yükünü azaltmak amacıyla, ödevsiz okul konsepti uygulanmaktadır. Hafta içi belirlenen saatlerde ödevler, öğretmenlerinin desteğiyle okulumuzda yapılmaktadır.

DEĞERLER EĞİTİMİ DERSLERİ

Erdem Koleji olarak, temel insanî değerleri benimsemiş; kalbe, zekâya ve iradeye hitap etmeyi bilen, iyiliği karakterinin parçası haline getiren, hem modern dünyaya yön verebilen hem de kendi kültürel değerlerini koruyarak toplumsal çözülmeye maruz kalmayan bireyler yetiştiriyoruz.

Eğitimin en önemli parçası olan “Değer bilinci” kurumumuzda sadece okul içerisinde kalmayıp, günlük yaşama da dâhil edilmektedir.

MÜZİK

Müzik derslerimizde öğrencilerimizin; müziğe karşı ilgi ve üretkenliklerini ortaya çıkarmalarını sağlamalarını, kültürümüze ait olan müzikleri dinleme ve söylemelerini, ritim, işitme, temel müzik simgelerini öğrenmelerini, dünya müziklerini bilen ve dinleyen, sanata ve sanatçıya değer veren bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Derslerimizi müzik atölyemizde piyano eşliğinde işlemekteyiz. Öğrencilerimiz ile sene içerisinde karaoke, cup song, koro çalışmaları yapmakta, bu çalışmalarımızı belirli gün ve haftalarda sergilemekteyiz.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Akıl ve zeka oyunları dersimizde ortaokul öğrencilerimiz ile akıl oyunları, işlem temelli oyunlar, strateji oyunları, karma zeka oyunları, sözcük-mantık oyunları ve mekanik oyunlar oynayarak çocuklarımızın zihin gücünü; algılama, bellek, düşünce, akıl yürütme, öğrenme gibi becerilerini geliştiriyoruz. Bu oyunlarla öğrencilerimiz mantık yürütüyor, sosyal gelişimlerini sağlıyor, öngörme ve tasarlama yeteneklerini geliştiriyor ve ezberci zihniyetten uzaklaşarak stratejik düşünme becerilerini geliştiriyorlar.

KULÜP DERSLERİMİZ

Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve zeka oyunları dersimizde ortaokul öğrencilerimiz ile işlem temelli ve mekanik oyunlar, strateji oyunları, karma zeka oyunları, sözcük-mantık oyunları ve akıl oyunları oynayarak çocuklarımızın zihin gücünü; algılama, bellek, düşünce, akıl yürütme, öğrenme gibi becerilerini geliştiriyoruz. Bu oyunlarla öğrencilerimiz mantık yürütüyor, sosyal gelişimlerini sağlıyor, öngörme ve tasarlama yeteneklerini geliştiriyor ve ezberci zihniyetten uzaklaşarak stratejik düşünme becerilerini geliştiriyorlar.

Beden Eğitimi Kulüp Çalışmaları

 • Basketbol (Kız-Erkek )
 • Jimnastik
 • Tenis
 • Futbol (Kız-Erkek)
 • Voleybol
 • Geleneksel çocuk oyunları
 • Satranç
 • Yüzme
 • Masa Tenisi

İngilizce Drama Kulübü

Okulumuzda İngilizcenin daha verimli bir şekilde öğrenilmesini pekiştirmek, sevilmesini sağlamak ve öğrencilerin dil becerilerini gelistirerek anlama kapasitelerini arttırmak amacıyla açtığımız İngilizce Drama Kulübünde İngilizce drama çalışmaları, İngilizce dublaj ve İngilizce altyazılı film aktiviteleri ve çeşitli oyunlar eşliğinde dil öğrenmeyi zevkli hale getiriyoruz.

Müzik Kulübü

Kulüp çalışmaları haftada 2 ders saati olarak müzik sınıfımızda yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçmiş oldukları enstrümanları ile çalışmalarını yapmaktadır. Öğretmenimiz kulüp saati boyunca tüm öğrencilerimiz ile bireysel olarak ilgilenebilmektedir. Öğrencilerimizin tercih edebileceği müzik kulübü branşlarımız şunlardır:

 • Piyano
 • Keman
 • Gitar
 • Bağlama
 • Ney
 • Ritim

Yaşam Becerileri Kulübü

Öğrencilerin el emeği göz nuru üretimde bulunduğu hobi ve faaliyetleri kapsayan bir kulüptür. Bu kulüpte yapılan bazı el sanatları yüzyıllardan beri geçerli olan geleneklere dayanmaktadır. Bunların birkaç tanesi Kanaviçe, sepet örgüleri, alçı, keçe, şişe, ponpon, jüt ip çalışmalarıdır. Amacımız; eğlenerek hem el becerilerimizi geliştirmek hem de geleneklerimizi devam ettirmektir.