Düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklara yerli malı kavramını kazandırmaya, barkod okuma becerisi geliştirmeye ve yerli malı kullanmaya teşvik çalışmaları yaptık.