Türkçe zümresi olarak 5.sınıflar ile "Bilgi Hazinem" adlı etkinliği yaptık. Etkinliğin amacı bilmediğimiz kelimeleri bilgi kutularımıza atıp söz varlığımızı zenginleştirmektir.