Drama dersinde öğrenciler; “Ziyaret Adabı” etkinliği için kendilerine rol kartları hazırladılar. Olmak istedikleri yaşta, meslekte, isimde olup canlandırma içerisinde tasarladıkları rolleri canlandırdılar.