Erdemli öğrencilerimiz kişisel özelliklerine göre yaptıkları kulüp seçimleriyle kulüp derslerine başladı. ☺️