Görsel okuma ve  harf eşleştirme çalışmaları yapıyoruz.