Öğrencilerimizin sosyal yönlerini de geliştirmek için ilgi duydukları alanları belirleyerek her birinin yetenek ve ilgileri doğrultusunda kulüplere yerleştirdik ve kulüplerimizi faaliyete geçirdik.