Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; 
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. 
Biri ecdadıma saldırdı mı,hatta boğarım!… 
-Boğamazsın ki! 
-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.