Sevgili Velilerimiz,

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi olarak her ay öğrencilerimizin psikolojik-sosyalakademik gelişimlerine dair bilgiler içeren veli bültenlerimizi sizlerle paylaşacağız. Bu ay bültenimizde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimini tanıtıyoruz. PDR nedir? Ne değildir? İlkelerimiz nelerdir? Hep birlikte bakalım, keyifli okumalar dileriz!

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Ne Yapar?

Bizler öğrencilerimizin; kendini tanıması, potansiyelini üst düzeyde gerçekleştirmesi, yaratıcı düşünebilmesi, problem çözme ve karar verme becerilerini kazanması, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli bir biçimde uyum sağlaması adına kişisel-eğitselmesleki rehberlik alanlarında öğrencilerimize destek olmaktayız.

Okulumuzda öğrencilerimize; Verimli ders çalışma teknikleri ve öğrenme stilleri, teknoloji bağımlılığı, sınav kaygısı, problem çözme, etkili iletişim becerileri, akran paylaşımı, akran zorbalığı gibi konularda bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

Rehberlik Anlayışını Oluşturan İlkeler:

 • Gizlilik
 • Gönüllülük
 • Süreklilik
 • Kişi Haklarına Saygı
 • Birey Özerkliği
 • Koşulsuz Kabul ve Sevgi esas alınmaktadır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Ne Değildir?

 • Öğrencilere doğrudan yapılan tek yönlü bir yardım değildir.
 • Sadece problemli öğrencilerle çalışmak değildir.
 • Öğrencinin yapamadıklarını onun yerine yapmak değildir.
 • Öğrenciye yargı odaklı bakan bir sistem değildir.

Peki, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir?

 • Öğrencinin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik programları geliştirmektir.
 • Sadece sorun yaşayan öğrencilerle değil, tüm öğrencilerle çalışmaktır.
 • Öğrencilerin kendine yardım ve sosyal becerilerini geliştirmektir.
 • Öğrencilerin hedeflerini ortaya çıkarma ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda öğrencilerle yol haritası oluşturmaktır.
 • Öğrencilerin gelişimsel süreçlerini test ve envanterlerle desteklemektir.

Tüm bu süreçleri yürütürken velilerimizle öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel görüşmeler yapılacak, seminerler ve bültenler düzenlenecektir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi sizlerle iş birliği içerisinde olacaktır.

 

Sevgili Velilerimiz,

Unutmayalım ki her çocuk özeldir, değerlidir ve yine her çocuğun potansiyeli farklı yönde gelişmektedir. Çocuklardan her alanda aynı başarıyı beklemek doğru değildir. Rehberlik birimi olarak hedefimiz, bireylerin biricikliği göz önünde bulundurularak, her öğrencimizin “kendinin” en iyi potansiyeline ulaşması için onları desteklemektir.

Teşekkür ederiz.

Nursima BATKİTAR