Öğrencilerimizin akademik yönlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yapabileceklerinin en iyisini ortaya koymaları için zemin hazırlayarak yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlendirme alışkanlıklarını, kültürel alandaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini geliştirerek yeni bakış açıları kazanmalarını önemsiyoruz. Öğrenci kulüplerinin çeşitliliğine önem vererek her bir öğrencimizin kendi ilgi alanında kendisine katkı sağlayan, mutluluk veren çalışmaların bir parçası olmasını gerekli buluyoruz.